Trénujeme od 1.11. do 15.12. a od 8.1. do 31.3. na 2.ZŠ (o školních prázdninách netrénujeme):

v úterý na 7.ZŠ (sraz u tartanu) od 16:30 do 18:00

ve středu v sokolovně od 16:00 do 18:00

sraz vždy 10 minut před tréninkem před halou

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.