Trénujeme od 10.4. do 14.6. na Astonce (o školních prázdninách netrénujeme):

úterý 16:00-17:30

středa 16:30-18:00

čtvrtek 16:00-17:30

 

sraz vždy 10 minut před tréninkem

 

Při špatném počasí rozhoduje o (ne)konání tréninku TRENÉR!

 

Po KAŽDÉM tréninku je povinné SPRCHOVÁNÍ!!!

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.