Trénujeme od 10.4. do 14.6. na Astonce (o školních prázdninách netrénujeme):

v úterý a čtvrtek 16:30-17:30, sraz vždy 10 minut před tréninkem

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.