Trénujeme od 10.4. do 14.6. na Astonce (o školních prázdninách netrénujeme):

v úterý a čtvrtek 16:00-17:30, sraz vždy 10 minut před tréninkem


!!!!! Letní soustředění !!!!!

termín : 30.08. - 02.09. 2018

místo : Seletice 

cena : 1 600 ,- KČ

platba: č.ú. 192003184/0300  do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a ročník jeho narození  (např. Jakub Dědek 2007)

Letos pojedou všechny kategorie mládeže spolu. 

!!!!Přihlášení svého dítěte provedete přímo platbou!!!! 

 

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.