Trénujeme od 7.11. do 15.12. a od 8.1. do 31.3. v tělocvičně 2.základní školy v Mladé Boleslavi (budova prvního stupně, Komenského náměstí):

úterý 18:00 - 19:00 (sudý týden zelený tým / lichý týden bílý tým)
středa 17:00 - 18:00 bílý tým
středa 18:00 - 19:00 zelený tým

Sraz na trénink je 15 minut před jeho začátkem u hlavního vstupu do budovy.

 

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.