Trénujeme od 13.08. 2018 na hřišti 8.ZŠ od září opět na astonce (o školních prázdninách netrénujeme):

středa 15.08.2018 .... 17:00 - 18:30 hodin

pátek  17.08.2018 .... 16:30 - 18:00 hodin

úterý   21.08.2018 .... 17:30 - 18:45 hodin

pátek  24.08.2018 .... 17:00 - 18:30 hodin

středa 29.08.2018 .... 17:00 - 18:30 hodin


!!!!! Letní soustředění !!!!!

termín : 30.08. - 02.09. 2018     sraz a ubytování na místě  16.-17. hodina

místo : Seletice 

cena : 1 600 ,- KČ

platba: č.ú. 192003184/0300  do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a ročník jeho narození  (např. Jakub Dědek 2007)

Letos pojedou všechny kategorie mládeže spolu. 

!!!!Přihlášení svého dítěte provedete přímo platbou!!!! 

 

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.