sraz vždy 10 minut před tréninkem

Při špatném počasí rozhoduje o (ne)konání tréninku TRENÉR!

Po KAŽDÉM tréninku je povinné SPRCHOVÁNÍ!!!

 

 

 

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010.ortovní soupravu klubu  Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.