Trénujeme v úterý a ve čtvrtek na Astonce od 17:30 do 19:00 (o školních prázdninách netrénujeme)

Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.