Zelený tým:

 

Bílý tým :

ostatní hráči


O školních prázdninách se netrénuje.

 

 

 

 


Příspěvky činí 1000,- za půl roku a jsou splatné vždy do konce září a do konce ledna převodem na účet 2500238997/2010. Jako variabilní symbol uveďte rok narození dítěte, do zpráv pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.